Rebrand
spoločnosti
ako pozitívna
zmena

Pri vytváraní firemného názvu, claimu a symbolu bola jedna z najvýraznejších devíz, jej technologické vybavenie pre vysoko kvalitné triedenie agrokomodít.

×
Spoločnosť Sunflower seeds s. r. o. prešla niekoľkými výraznými zmena od začiatku roku 2021. Prvou významnou zmenou bola zmena obchodného názvu. V minulosti patrila do skupiny spoločností PROFINEX holding pod názvom PROFINEX FOOD s. r. o.. Dňa 02. 03. 2021 prebehla zmena v obchodnom registri, následne sa začalo pracovať na vytvorení nového brandu, ktorý vznikol na základe slovného spojenia „well & sort“ = WELSORT.

Intenciami nového brandu je vyjadriť náš zodpovedný a férový prístup ku zákazníkom, kvalitné spracovanie komodít a prémiovosť našich produktov. Náš nový brand WELSORT komplexne reflektuje zameranie firmy na trhu.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti zostal nezmenený – spracovanie a obchodovanie s agro komoditami. O čom hovorí aj náš claim, ktorý je súčasťou rebrandu.

„Fair processing of agro commodities“

Svoju povesť staviame na kvalitných základoch, obchodujeme a spracovávame iba suroviny v najvyššej kvalite, ktoré spĺňajú prísne kritéria. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí spracovanie produktov v BIO kvalite – najmä slnečnicové semená.

Rebrand
spoločnosti
ako pozitívna
zmena

Pri vytváraní firemného názvu, claimu a symbolu bola jedna z najvýraznejších devíz, jej technologické vybavenie pre vysoko kvalitné triedenie agrokomodít.

Zobraziť viac ➞
Spoločnosť Sunflower seeds s. r. o. prešla niekoľkými výraznými zmena od začiatku roku 2021. Prvou významnou zmenou bola zmena obchodného názvu. V minulosti patrila do skupiny spoločností PROFINEX holding pod názvom PROFINEX FOOD s. r. o.. Dňa 02. 03. 2021 prebehla zmena v obchodnom registri, následne sa začalo pracovať na vytvorení nového brandu, ktorý vznikol na základe slovného spojenia „well & sort“ = WELSORT.

Intenciami nového brandu je vyjadriť náš zodpovedný a férový prístup ku zákazníkom, kvalitné spracovanie komodít a prémiovosť našich produktov. Náš nový brand WELSORT komplexne reflektuje zameranie firmy na trhu.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti zostal nezmenený – spracovanie a obchodovanie s agro komoditami. O čom hovorí aj náš claim, ktorý je súčasťou rebrandu.

„Fair processing of agro commodities“

Svoju povesť staviame na kvalitných základoch, obchodujeme a spracovávame iba suroviny v najvyššej kvalite, ktoré spĺňajú prísne kritéria. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí spracovanie produktov v BIO kvalite – najmä slnečnicové semená.

Sort
by your self

welsort

spracovanie

suroviny

produkty