cmeliak_01

O spoločnosti

Spoločnosť PROFINEX FOOD bola založená v roku 2012, ako člen obchodno investičných spoločností skupiny PROFINEX holding.

Našou vášňou a zároveň hlavným predmetom činnosti je spracovanie a obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami a zabezpečovaním súvisiacich služieb. Svoju povesť staviame na kvalitných základoch, preto používame iba suroviny, ktoré spĺňajú naše vstupné kritéria, neobsahujú žiadne zvyšky kukurice, pšenice, sóji, a ďalších. Aby sme dokázali udržať najvyššiu kvalitu, pracujeme s najmodernejším optickým triedičom, ktorý sa stará o to, aby sme predišli akejkoľvek kontaminácii našich produktov. Priebežným cieľom našich špecialistov je spracovávať čo najväčšie množstvo produktov v BIO kvalite. Našou hlavnou činnosťou je výroba organických BIO lúpaných slnečnicových semien na výrobnej ploche viac ako 3000 m2.

Naša spoločnosť je držiteľom viacerých certifikátov, ktoré zaručujú prísnu kontrolu všetkých postupov v našej výrobe. Podnikáme poctivo a zodpovedne, to znamená, že dbáme na životné prostredie a dodržiavanie všetkých výrobných procesov. Zakladáme si na čistote našich priestorov a na zachovaní vysokej úrovni kvality všetkých našich produktov. Špecialisti na výrobu technických zariadení pravidelne kontrolujú všetky technologické celky, s ktorými pracujeme, a tiež sa starajú o to, aby všetky zariadenia boli inovatívne a na najvyššej úrovni. Aby sme to dokázali zaručiť, spolupracujeme s certifikovanými laboratóriami, ktoré pre nás zabezpečujú kontrolu vstupnej suroviny, ako aj priebežné kontroly počas výrobného procesu. V prípade potreby sme pripravení aj na analýzu produktu priamo u nás – vo vlastnom laboratóriu.

Ako jediní svojho druhu na Slovensku  produkujeme výrobky, ktoré sú určené najmä pre pekárenský priemysel, ale aj pre mnohé firmy z potravinárskeho odvetvia. Vďaka nepretržitej prevádzke a centrálnemu skladu so stabilnou teplotou počas celého roka sme schopní dodávať naše produkty pravidelne počas celého roka v tej najvyššej kvalite.

Piliere, na ktorých stojí naša výroba, sú kvalita, profesionalita a inovácia.

Vízia spoločnosti

Spoločnosť PROFINEX FOOD si za cieľ dala stať sa významným a dôveryhodným partnerom pre domácich, ale aj zahraničných zákazníkov. Napĺňať ich očakávania prostredníctvom neustále sa zlepšujúcej kvality a rozširovaniu portfólia produktov na celosvetovom trhu poľnohospodárskych komodít je to, čo je jej cieľom. Inovácie a rozvoj smeruje k udržaniu svojej ekonomickej stability a postavenia významného a prosperujúceho ekonomického subjektu.

"Expanzia spoločnosti a ďalšie etablovanie v zahraničí je hnacou silou, ktorá nás posúva vpred a vytvára v nás presvedčenie, že sme sa vydali správnym smerom," povedal JUDr. Roman Kvasnička, generálny riaditeľ skupiny PROFINEX holding.

Stratégia spoločnosti:

Stratégiou spoločnosti PROFINEX FOOD je udržanie pozície významnej firmy v regionálnom meradle Slovenskej republiky a neustále posilňovanie svojho postavenia ako zaujímavého a hodnoverného partnera pre všetky krajiny EÚ, ale aj celého sveta. Zámerom spoločnosti je zvýšiť hodnotu značky PROFINEX®.

logo EU OPVAI

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únie

NÁZOV PROJEKTU: „Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti PROFINEX FOOD s.r.o.“

Predmetom projektu je zriadenie novej prevádzky s inovatívnou formou spracovania slnečnice.

Cieľom projektu je zvýšenie technologickej úrovne a zlepšenie konkurencieschopnosti PROFINEX FOOD, s.r.o., prostredníctvom organizačnej inovácie - Zriadenie novej prevádzky

Výstupom projektu bude 1 inovovaný výrobný proces a projektom sa vytvorí a udrží 12 pracovných miest.

Kód ITMS2014+: 313010C553

www.opvai.sk                                                      www.partnerskadohoda.gov.sk

slnecnica-front

3000 m2

VÝROBNEJ PLOCHY

JEDINEJ NA SLOVENSKU

1500

TON SLNEČNICE

MESAČNE POUŽITÝCH NA VÝROBU

24

HODÍN DENNE

NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY

4

ROKY

NA TRHU

CERTIFIKÁTY

01
02
03
04
Product certification - BRC Food
06