Piliere, na ktorých stojí naša výroba, sú kvalita produktov, profesionálny prístup ku zákazníkom a inovácie vo výrobnom procese.

Sunflower seeds, s. r. o. so sídlom v Topoľčanoch patrí medzi popredné spoločnosti, ktoré spracovávajú a obchodujú s poľnohospodárskymi komoditami. Spoločnosť vznikla v r. 2012, ako člen skupiny obchodno – investičných spoločností.

Od začiatku r. 2021 prebehlo veľa zásadných zmien – zmena obchodného mena, zmena sídla, ako aj spoločníkov a konateľa. Aj rebrand spoločnosti bol dôležitou zmenou, ktorou chceme zdôrazniť kvalitu výrobkov a sortimentu. Kvalita má v našej spoločnosti mimoriadnu prioritu.

Naším hlavným predmetom činnosti je spracovanie a obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami a zabezpečovaním súvisiacich služieb. Svoje miesto na trhu staviame na kvalitných základoch, preto používame iba suroviny, ktoré spĺňajú naše vstupné kritéria, neobsahujú žiadne zvyšky kukurice, pšenice, sóji, a ďalších. Pracujeme s najmodernejším optickým triedičom, ktorý sa stará o to, aby sme predišli akejkoľvek kontaminácii našich produktov a aby sme dokázali udržať najvyššiu kvalitu. Vyrábame organické BIO lúpané slnečnicové semená na výrobnej ploche viac ako 3000 m2.

Ciele spoločnosti

 

Spoločnosť welsort si dala za cieľ stať sa významným a dôveryhodným partnerom pre domácich, ale aj zahraničných zákazníkov. Cieľom spoločnosti je napĺňanie očakávaní zákazníka, prostredníctvom neustále sa zlepšujúcej kvality a rozširovaniu portfólia produktov na celosvetovom trhu poľnohospodárskych komodít. Inovácie a rozvoj smeruje k udržaniu svojej ekonomickej stability a postavenia významného a prosperujúceho ekonomického subjektu.

Piliere, na ktorých stojí naša výroba, sú kvalita produktov, profesionálny prístup ku zákazníkom a inovácie vo výrobnom procese.

Punc kvality

 

Naša spoločnosť je držiteľom viacerých certifikátov, ktoré zaručujú prísnu kontrolu všetkých postupov v našej výrobe. Certifikáty sú výsledkom našej snahy ako celej spoločnosti. Podnikáme poctivo a zodpovedne, to znamená, že dbáme na životné prostredie a dodržiavanie všetkých výrobných procesov. Zakladáme si na čistote našich priestorov a na zachovaní vysokej úrovni. Špecialisti na výrobu technických zariadení pravidelne kontrolujú všetky technologické celky, s ktorými pracujeme, a tiež sa starajú o to, aby všetky zariadenia boli inovatívne. Certifikované laboratória zabezpečujú kontrolu vstupnej suroviny, ako aj priebežné kontroly počas výrobného procesu. V prípade potreby sme pripravení aj na analýzu produktu priamo u nás.

Ako jediní svojho druhu na Slovensku  produkujeme výrobky, ktoré sú určené najmä pre pekárenský priemysel, ale aj pre mnohé firmy z potravinárskeho odvetvia. Vďaka nepretržitej prevádzke a centrálnemu skladu so stabilnou teplotou, sme schopní dodávať naše produkty počas celého roka v tej najvyššej kvalite.

Sort
by your self

welsort

spracovanie

suroviny

produkty

Piliere, na ktorých stojí naša výroba, sú kvalita produktov, profesionálny prístup ku zákazníkom a inovácie vo výrobnom procese.

Sunflower seeds, s. r. o. so sídlom v Topoľčanoch patrí medzi popredné spoločnosti, ktoré spracovávajú a obchodujú s poľnohospodárskymi komoditami. Spoločnosť vznikla v r. 2012, ako člen skupiny obchodno – investičných spoločností.

Od začiatku r. 2021 prebehlo veľa zásadných zmien – zmena obchodného mena, zmena sídla, ako aj spoločníkov a konateľa. Aj rebrand spoločnosti bol dôležitou zmenou, ktorou chceme zdôrazniť kvalitu výrobkov a sortimentu. Kvalita má v našej spoločnosti mimoriadnu prioritu.
Naším hlavným predmetom činnosti je spracovanie a obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami a zabezpečovaním súvisiacich služieb.

Zobraziť viac ➞

Svoje miesto na trhu staviame na kvalitných základoch, preto používame iba suroviny, ktoré spĺňajú naše vstupné kritéria, neobsahujú žiadne zvyšky kukurice, pšenice, sóji, a ďalších. Pracujeme s najmodernejším optickým triedičom, ktorý sa stará o to, aby sme predišli akejkoľvek kontaminácii našich produktov a aby sme dokázali udržať najvyššiu kvalitu. Vyrábame organické BIO lúpané slnečnicové semená na výrobnej ploche viac ako 3000 m2.

Ciele spoločnosti 

Spoločnosť welsort si dala za cieľ stať sa významným a dôveryhodným partnerom pre domácich, ale aj zahraničných zákazníkov. Cieľom spoločnosti je napĺňanie očakávaní zákazníka, prostredníctvom neustále sa zlepšujúcej kvality a rozširovaniu portfólia produktov na celosvetovom trhu poľnohospodárskych komodít. Inovácie a rozvoj smeruje k udržaniu svojej ekonomickej stability a postavenia významného a prosperujúceho ekonomického subjektu.

Zobraziť viac ➞

Piliere, na ktorých stojí naša výroba, sú kvalita produktov, profesionálny prístup ku zákazníkom a inovácie vo výrobnom procese.

Punc kvality

Naša spoločnosť je držiteľom viacerých certifikátov, ktoré zaručujú prísnu kontrolu všetkých postupov v našej výrobe. Certifikáty sú výsledkom našej snahy ako celej spoločnosti. Podnikáme poctivo a zodpovedne, to znamená, že dbáme na životné prostredie a dodržiavanie všetkých výrobných procesov. Zakladáme si na čistote našich priestorov a na zachovaní vysokej úrovni. Špecialisti na výrobu technických zariadení pravidelne kontrolujú všetky technologické celky, s ktorými pracujeme, a tiež sa starajú o to, aby všetky zariadenia boli inovatívne. 

Zobraziť viac ➞

Certifikované laboratória zabezpečujú kontrolu vstupnej suroviny, ako aj priebežné kontroly počas výrobného procesu. V prípade potreby sme pripravení aj na analýzu produktu priamo u nás. Ako jediní svojho druhu na Slovensku produkujeme výrobky, ktoré sú určené najmä pre pekárenský priemysel, ale aj pre mnohé firmy z potravinárskeho odvetvia. Vďaka nepretržitej prevádzke a centrálnemu skladu so stabilnou teplotou, sme schopní dodávať naše produkty počas celého roka v tej najvyššej kvalite.

Sort
by your self

welsort

spracovanie

suroviny

produkty