Výrobný proces sa začína už nákupom suroviny, ktorý je riadený internými kritériami našej spoločnosti.

Dôležitou súčasťou kvalitného a  správneho spracovania slnečníc je spôsob lúpania semien. Väčšina spoločností na lúpanie a triedenie semien používa sitové stroje, ktorých nevýhodou je ale obrovská mastnota a olej, čo spôsobuje zalepovanie sít. Naša spoločnosť, Welsort, používa výhradne tie najmodernejšie lúpačky, aké sú aktuálne dostupné. Tieto sa vymykajú bežným štandardom nielen spomedzi slovenských spoločností.

V rámci výrobného procesu používame najmodernejšie color sortery, ktoré oddeľujú nežiaduce prímesi. Máme k  dispozícii aj X-RAY detektor a metal dektory, ktorých úlohou je zbavenie produktu všetkých nehomogénnych častíc za pomoci röntgenových lúčov, aby sme naozaj dosiahli vysokú kvalitu.

Welsort sa stará o to, aby všetky použité technológie vynikali kvalitou a efektivitou. Výrobný proces, ktorý sme nastavili, patrí medzi najmodernejšie v Európe a celý proces je prísne sledovaný a kontrolovaný. Náš závod dodržiava štandardy FSSC 22 000, IFS Food v. 6, BRC Food v. 6, GMP + a pravidlá stanovené pre výrobu organických potravín.

Výrobný proces sa začína už nákupom suroviny, ktorý je riadený internými kritériami našej spoločnosti. Vyberáme ich podľa prísne stanovených fyzikálnych a chemických parametrov. Najvyššiu kvalitu pre nás zabezpečuje laboratórium, ktorého pracovníci sú profesionálne vyškolení na rozoznanie najkvalitnejších surovín. Organické suroviny uskladňujeme samostatne po jednotlivých sériách v certifikovaných skladoch, aby sme kedykoľvek vedeli surovinu spätne dohľadať.

Dôležitou súčasťou kvalitného a  správneho spracovania slnečníc je spôsob lúpania semien. Väčšina spoločností na lúpanie a triedenie semien používa sitové stroje, ktorých nevýhodou je ale obrovská mastnota a olej, čo spôsobuje zalepovanie sít. Naša spoločnosť, Welsort, používa výhradne tie najmodernejšie lúpačky, aké sú aktuálne dostupné. Tieto sa vymykajú bežným štandardom nielen spomedzi slovenských spoločností.

V rámci výrobného procesu používame najmodernejšie color sortery, ktoré oddeľujú nežiaduce prímesi. Máme k  dispozícii aj X-RAY detektor a metal dektory, ktorých úlohou je zbavenie produktu všetkých nehomogénnych častíc za pomoci röntgenových lúčov, aby sme naozaj dosiahli vysokú kvalitu.

Zobraziť viac ➞
Welsort sa stará o to, aby všetky použité technológie vynikali kvalitou a efektivitou. Výrobný proces, ktorý sme nastavili, patrí medzi najmodernejšie v Európe a celý proces je prísne sledovaný a kontrolovaný. Náš závod dodržiava štandardy FSSC 22 000, IFS Food v. 6, BRC Food v. 6, GMP + a pravidlá stanovené pre výrobu organických potravín.

Výrobný proces sa začína už nákupom suroviny, ktorý je riadený internými kritériami našej spoločnosti. Vyberáme ich podľa prísne stanovených fyzikálnych a chemických parametrov. Najvyššiu kvalitu pre nás zabezpečuje laboratórium, ktorého pracovníci sú profesionálne vyškolení na rozoznanie najkvalitnejších surovín. Organické suroviny uskladňujeme samostatne po jednotlivých sériách v certifikovaných skladoch, aby sme kedykoľvek vedeli surovinu spätne dohľadať.

Čistenie a  triedenie slnečnice
Ide o plne automatický proces, ktorý pracuje s vysokou efektivitou. Zabezpečujeme to najmä vďaka použitiu moderných a výkonných strojov. Počas tohto procesu sa prvotná surovina vyčistí od prímesí a roztriedi sa podľa veľkosti semien. Týmto sa plne optimalizuje proces samotného lúpania semien.
Lúpanie slnečnicových semien a  separovanie šupiek
V modernej dobe treba využívať inovatívne technológie. Presne tohto sa držíme aj pri procese lúpania semena a oddeľovania šupiek. Naše stroje pracujú automaticky a ich úlohou je nielen vysoká efektivita, ale aj minimálne straty. Pravidelná kontrola jadier počas celého výrobného procesu a na jeho výstupe zaručuje, že k odberateľovi posielame chutné slnečnicové jadrá v najvyššej kvalite čistoty, spĺňajúce tie najprísnejšie kritéria.  Sme zárukou 100% kvality.
Triedenie jadier a  oddeľovanie zlomkov 
Lúpané slnečnicové jadrá selektujeme a triedime podľa veľkosti do dvoch kategórií. Proces, ktorý tu prebieha, je plne automatizovaný, preto je samozrejmosťou, že úroveň spracovania je na tej najvyššej možnej úrovni. Zlomky jadier sú poctivo oddelené, triedené a zbavené častíc menších než 2 mm.
Balenie a  skladovanie
V našich skladoch si zakladáme na čistote. V priestoroch určených na skladovanie hotových a zabalených výrobkov je celoročne udržiavaná konštantná teplota (20 °C) a vlhkosť.

Pri výrobe semien dodržiavame všetky zásady týkajúce sa organického pestovania a spracovávania BIO komodít (ekologického poľnohospodárstva). Nepoužívame žiadne geneticky modifikované komodity a udržiavame biologickú diverzitu okolia. Podporujeme všetko v súlade so životným prostredím. Naše výrobky chutia jemne a prírodne, čo je výsledkom starostlivého organického prístupu. Musíme sa držať najprísnejších kritérií na kvalitu a postup pri výrobe, aby mohla byť potravina označená ako BIO.