technologia

Výrobný proces

Alfou a omegou kvalitného a správneho spracovania slnečníc je spôsob lúpania semien. Väčšina spoločností na lúpanie a triedenie semien používa sitové stroje, ktorých nevýhodou je ale obrovská mastnota a olej, čo spôsobuje zalepovanie sít. Naša spoločnosť, PROFINEX FOOD, používa výhradne tie najmodernejšie lúpačky, aké sú aktuálne dostupné. Tieto sa vymykajú bežným štandardom nielen spomedzi slovenských spoločností. Ako každý proces, aj lúpanie slnečníc sa delí do niekoľkých fáz. Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ktoré hlavné procesy sa starajú o správne spracovanie slnečníc.“

  • slnečnicu najprv poriadne pripravíme a pretriedime nedostatočne kvalitné kusy
  • nárazovo olúpeme slnečnice.
  • pretriedime olúpanú slnečnicu od šupiek a iných potenciálnych nečistôt. Semená rozdelíme podľa veľkosti a vyčleníme neolúpané jadro.
TECHN_1

V rámci výrobného procesu používame najmodernejšie Color sortery, ktoré oddeľujú nežiaduce prímesi. Aby sme naozaj dosiahli absolútnu kvalitu, máme k dispozícii aj X-RAY detektor a metal dektory, ktorých úlohou je zbavenie produktu všetkých nehomogénnych častíc röntgenovými lúčmi. V rámci Európy patrí naše technologické vybavenie k absolútnej špičke.

Topoľčany patria vďaka nášmu výrobnému závodu k lídrom vo výrobe slnečnicových semien. PROFINEX FOOD sa stará o to, aby všetky použité technológie vynikali absolútnou kvalitou a efektivitou. Výrobný proces, ktorý sme nastavili naozaj dôsledne, patrí medzi najmodernejšie v Európe a celý výrobný proces je prísne sledovaný a kontrolovaný. Náš závod dodržiava štandardy FSSC 22 000, IFS Food v. 6, BRC Food v. 6, GMP + a dodržiavame, samozrejme, pravidlá stanovené pre výrobu organických potravín.

Výrobný postup sa začína už nákupom suroviny, ktorý je riadený prísnymi internými kritériami našej spoločnosti. Vyberáme ich podľa prísne stanovených fyzikálnych a chemických parametrov. Absolútnu kvalitu pre nás zabezpečuje laboratórium, ktorého pracovníci sú profesionálne vyškolení práve na rozoznanie najkvalitnejších surovín. Keď sa organická surovina dostane k nám do firmy, uskladňujeme ju samostatne po jednotlivých sériách. To všetko v certifikovaných skladoch, aby sme kedykoľvek vedeli surovinu spätne dohľadať. Aké procesy počas výroby používame, aby organické jadrá splnili aj vaše očakávania?

Čistenie a triedenie slnečnice – ide o plnoautomatický proces, ktorý pracuje s vysokou efektivitou. Zabezpečujeme to najmä vďaka použitiu moderných a výkonných strojov. Počas tohto procesu sa prvotná surovina vyčistí od prímesí a roztriedi sa podľa veľkosti semien. Týmto sa plne optimalizuje proces samotného lúpania semien.

Lúpanie slnečnicových semien a separovanie šupiek – v modernej dobe treba využívať moderné technológie. Presne tohto sa držíme aj pri procese lúpania semiena oddeľovania šupiek. Naše stroje pracujú automaticky a ich úlohou je nielen absolútna efektivita, ale aj minimálne straty. Pravidelná kontrola jadier počas celého výrobného procesu a na jeho výstupe zaručuje, že k odberateľovi posielame najchutnejšie slnečnicové jadrá v najvyššej kvalite čistoty, spĺňajúce tie najprísnejšie kritéria.  Naša kvalita je jednoducho vždy rovnako vysoká.

Triedenie jadier a oddeľovanie zlomkov – vedeli ste, že lúpané slnečnicové jadrá selektujeme a triedime podľa veľkosti do dvoch kategórií? Proces, ktorý tu prebieha, je plne automatizovaný, preto je samozrejmosťou, že úroveň spracovania je na tej najvyššej možnej výške. Zlomky jadier sú poctivo oddelené, triedené a zbavené častíc menších než 2 mm.

Balenie a skladovanie – v našich skladoch si zakladáme na absolútnej čistote. V priestoroch určených na skladovanie hotových a zabalených výrobkov je celoročne udržiavaná konštantná teplota (20 °C) a vlhkosť. Odtiaľto k vám putujú výrobky nezameniteľnej kvality a chuti. To všetko vďaka vysokým štandardom, na ktorých si zakladáme a vďaka ktorým vám na stôl prinášame zdravé a chutné slnečnicové jadrá. Aj vďaka našim produktom zistíte, že BIO potraviny sú chutné a zdravé zároveň.

­

­

Pri výrobe jadier si zakladáme na dodržiavaní všetkých zásad týkajúcich sa organického pestovania a spracovávania BIO komodít (ekologického poľnohospodárstva). Nepoužívame žiadne geneticky modifikované komodity a udržiavame biologickú diverzitu okolia. Podporujeme všetko, čo robí dobre našej matke prírode. Keď sa výrobky dajú produkovať aj zdravým a neškodným spôsobom, prečo to nevyužiť? Naše výrobky chutia jemne a prírodne, čo je výsledkom starostlivého organického prístupu. Aby mohla byť potravina označená ako BIO, musíme sa držať najprísnejších kritérií na kvalitu a postup pri výrobe.

TECHN_2_01